Advertentie

Browse By

Cursus brandveilig groots succes op cbs de Regenboog

Tolbert – De brandweer heeft donderdag op CBS de Regenboog een les over brandveiligheid gegeven. De Leeksters Chantal Berends en Johan Bosklopper (namens de Veiligheidsregio Groningen) leggen de kinderen, in de les piekfijn uit wat de gevaren van een brand zijn. Door het geven van deze les worden de leerlingen ook uitgedaagd om over brandveiligheid na te denken. Tijdens de interactieve les wordt gebruik gemaakt van foto’s, filmpjes, gesprekken en één of meer opdrachten. Met behulp van stemkastjes deden de kinderen een kennistest over brandveiligheid.

Het bewustwordingsprogramma (brandveilig leven) bestaat onder meer uit het geven van voorlichting op basisscholen. In 2016 is deze voorlichting gestart, jaarlijks worden de groepen 5/6 of 7/8 van alle basisscholen bezocht in het kader van brandveilig leven.

Foto’s: Erik Brand