Advertentie

Browse By

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Ruim 58% van de cliënten, die in 2018 een Wmo-voorziening hebben ontvangen van de gemeente heeft meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek. In zijn algemeenheid zijn de cliënten positief over het contact met de gemeente. Het Sociaal Plan Bureau Groningen (SPB) heeft in opdracht van de gemeente Westerkwartier het onderzoek uitgevoerd. Met een respons van ruim 58% is het onderzoek representatief te noemen voor het gehele Wmo-cliëntenbestand. Naast de schriftelijke enquête is een aantal cliënten in een telefonisch interview gevraagd naar hun ervaring. 

Wethouder Bert Nederveen: “We zijn blij, dat de cliënten met een Wmo-voorziening positief zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. We scoren al een aantal jaren goede resultaten en zijn daarmee goed op weg.”

Aanbevelingen

Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen onder meer op het gebied van informatie geven, mantelzorgers en bekendheid basisondersteuning. De gemeente Westerkwartier neemt deze ter harte.

  • De gemeente blijft op verschillende manieren en regelmatig informatie geven over de mogelijkheden van de Wmo, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Uit de enquête blijkt dat 22% van de cliënten niet wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Het streven is dat iedereen weet waar hij/zij terecht kan met zijn/haar hulpvraag.
  • De gemeente heeft aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan. Het is heel mooi dat veel mensen mantelzorg verlenen. De keerzijde is dat de mantelzorger overbelast kan raken. Uit de enquête blijkt dat 14% denkt dat de mantelzorger de hulp niet aan kan.
  • De gemeente geeft nog meer bekendheid aan de basisondersteuning Sociaal Werk De Schans. Een klein deel (9%) van de cliënten maakt gebruik van basisvoorzieningen, zoals buurthuis, klussendienst en boodschappenservice. Door meer bekendheid te geven aan de basisondersteuning Sociaal Werk De Schans, maken inwoners hiervan mogelijk ook meer gebruik. Positieve gevolgen kunnen dan zijn, dat er minder gebruik gemaakt wordt van individuele Wmo-voorzieningen en de druk op mantelzorgers iets minder groot is.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is te vinden op www.westerkwartier.nl. Ook levert de gemeente de uitkomsten van het onderzoek aan www.waarstaatjegemeente.nl.