Advertentie

Browse By

Bonte stoet van Keukenmeiden trekt door Roden

RODEN – Een bonte stoet van keukenmeiden, dienstmeisjes, tuinlieden, jachtopzieners en koetsiers trok in het kader van de landelijke Open Monumentendag met een parade vanuit het centrum van Roden naar hun werkterrein Havezate Mensinge. De keukenmeiden droegen mandjes met groente die op het voorterrein van de havezate werden verzameld in een grote ouderwetse smeedijzeren pot en tot een overheerlijke soep werden gekookt. Onderweg was er eerst nog een korte stop bij de Roner kerk op de Brink. Mara Bosboom van Mensinge hield een kort openingswoord die daarna het woord aan wethouder Alex Wekema gaf. Na het luiden van de bel gaf Alex het startsein aan de bonte stoet met ‘Keukenmeiden’ om hun tocht zingend en feestend te vervolgen naar de havezathe.

In de havezate was door de Historische Vereniging ‘Roon’ en fototentoonstelling ingericht met oude foto’s van het vroegere personeel, keukenvoorwerpen en tuingereedschappen. Veel bezoekers wisten de weg naar de havezate te vinden en de organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag.

Foto’s: Marjolein v. d. Meer