Advertentie

Browse By

Bijeenkomst veilige schoolomgeving op 11 oktober

LEEK – De gemeente Leek stimuleert veilige schoolomgevingen. Dat is een van de belangrijkste punten uit de door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersvisie. Algemene doelen en uitgangspunten moeten nu omgezet worden in concrete plannen voor de verkeersveiligheid rond de scholen. 

Op 7 juni is een eerste bijeenkomst gehouden met schooldirecteuren en verkeersouders om van hen te horen wat wensen en ideeën zijn. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in een nota. Wethouder Karin Dekker van Verkeer wil deze graag bespreken met belangstellenden. Dit gebeurt op donderdag 11 oktober 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Leek. De nota kunt u vanaf 4 oktober lezen op de website van de gemeente.

Hieronder de bijlage veilige schoolomgeving

bijlage Nota veilige schoolomgeving – CONCEPT

Voor vragen en opgave voor deelname aan deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met onze medewerker Verkeer, Theo Vlaming (t.vlaming@leek.nl).