Advertentie

Browse By

Veel belangstelling symposium Natuur in De Onlanden

Symposium Natuur in De Onlanden: Toekomst Perspectieven

PEIZE – Vijf jaar na de totstandkoming van De Onlanden organiseerde Stichting Natuurbelang De Onlanden  (NDO) donderdagavond in een bomvolle Zaal Boonstra een symposium onder de titel; Toekomst Perspectieven’. Drie sprekers gaven vanuit hun eigen expertise en invalshoek aan hoe de toekomst van dit natuurgebied er uit zou kunnen zien en welke rol de beheerders zouden kunnen of moeten hebben. 

Om de sprekers zo goed mogelijk op weg te helpen is het bestuur van stichting NDO op 11 mei j.l. met het drietal een dag lang op excursie geweest in De Onlanden. Zij hebben zoveel mogelijk aspecten van de Natuur en van het natuurbeheer in het gebied bekeken. De sprekers van deze boeiende avond waren: Daan Bos (ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga), Chris Smit (plantenecoloog, universiteit Groningen) en Frans Vera (ecoloog, o.a. nauw betrokken bij ontwikkeling van de Oostvaardersplassen). Er is die dag al uitvoerig gediscussieerd over mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomstige natuurontwikkeling in De Onlanden, maar daarbij kwamen een aantal opmerkelijke en prikkelende ideeën voorbij. Deze ideeën  en ondervindingen werden door het drietal tijdens deze boeiende avond natuurlijk uitgebreid toegelicht aan de 150 deelnemers van het symposium.

Enkele headliners en ondervindingen van de sprekers tijdens het symposium waren:

Daan Bos: Boezemgebieden koppelen en pijldynamiek herstellen levert grote kansen voor de natuur in De Onlanden

Chris Smit: Verzachten grenzen en meer gradiënten. Gemeenschappelijke visie opstellen. Zet in op grootschalige landschaptypen.

Frans Vera: Tijdelijk verlies leefgebied door dynamiek dwingt soorten andere biotopen te zoeken. Voorbeeld Lepelaar Oostvaardersplassen.