Advertentie

Browse By

Archief per maand: januari 2018

25 woningen voor starters, alleenstaanden en kleine huishoudens

Bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 wooneenheden in de voormalige Meester de Vriesschool NIEUW-RODEN – Gemeente Noordenveld maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden’ ter inzage wordt gelegd. Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 wooneenheden in de voormalige Meester de

Open huis crematorium Ommeland en Stad

STREEK- Achter het transferium in Hoogkerk (na Peizermade) is sinds kort een gloednieuw crematorium gevestigd onder de aam Ommeland en Stad. Het crematorium gaat de concurrentie aan met die in Assen en Groningen en wil vooral duurzaam opereren. Om kennis te maken met Ommeland en

Beatrix: En toch werd ze tachtig!

Vandaag viert (tegenwoordig) prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag. Een mijlpaal voor de vrouw die jarenlang Koningin van ons land was.  Het zal ongetwijfeld een dolle boel worden in Lage Vuursche, waar ze vandaag met intimi haar verjaardag viert. Zaterdag is er groot feest in het

GRATIS WARMTESCANS GEMEENTE NOORDENVELD

GROOT AANTAL AANMELDINGEN VOOR GRATIS WARMTESCANS GEMEENTE NOORDENVELD NOORDENVELD – Vanochtend 31 januari zag Wethouder Jos Huizinga aan de Fluitekruid in Roden met eigen ogen hoe één van de 100 gratis duurzame warmtescans in zijn werk ging. De door de gemeente Noordenveld beschikbaar gestelde warmtescans

Veel belangstelling voor ‘Denk Mee Café’

RODEN – Om de burgers het gevoel te geven dat ze overal bij betrokken zijn, werd gisteravond het eerste ‘Denk Mee Café’ gehouden. Onderwerp was de centrumontwikkeling van Roden, en dan specifiek fase 3. Voor die fase ligt al een startdocument. Dat document is echter

Zorgvrijwilliger, iets voor u?

NOORDENVELD – Binnenkort start er een cursus voor zorgvrijwilliger. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Welzijn in Noordenveld zoekt vrijwilligers die mantelzorgers af en toe even vrij af kunnen geven. De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Om de zorg vol te kunnen houden is

Op zoek naar een geschikte school voor je kind?

Open dagen basisscholen 2018 NOORDENVELD – Is uw zoon of dochter nu (bijna) drie jaar oud? Misschien staat u er nu nog niet bij stil, maar in de loop van het komende schooljaar vertrouwt u hem of haar al toe aan de basisschool. Dat betekent

Bewonersonderzoek afvalinzameling

Uw mening is belangrijk, ook als het om afval gaat Waarom een bewonersonderzoek? NOORDENVELD -” In de periode van 1 februari 2018 tot en met 5 maart 2018 wordt in de gemeente Noordenveld een bewonersonderzoek gehouden. Dit onderzoek is bedoeld om informatie te verzamelen om

Boetes voor verkeerd afvalscheiden!

Intensievere controles op de inhoud van GFT- en papiercontainers NOORDENVELD – “Helaas komt het de laatste tijd veelvuldig voor dat er in de GFT- en/of papiercontainers ook huisvuil, bouw- of sloopafval inzit. Vervuiling in de GFT-containers kan leiden tot afkeur van vrachten en hoge kosten. Dat